Publikuje literaturę naukową, popularno-naukową oraz literaturę piękną. Początki Wydawnictwa sięgają roku 1956. Wówczas to publikacje poświęcone były historii i współczesności Wielkopolski, Ziem Zachodnich i Północnych, problematyce niemieckiej oraz współczesnej literaturze pięknej polskiej i obcej (głównie skandynawskiej i niemieckiej), pamiętnikom, wspomnieniom, reportażom, szkicom krytycznym i historycznoliterackim. Wśród pisarzy publikujących w Wydawnictwie znaleźli się, między innymi: Stanisław Barańczak, Irena Dowgielewicz, Arkady Fiedler, Kazimiera Iłłakowiczówna, Eugeniusz Paukszta. Wydawnictwo swoją opieką obejmowało także twórców początkujących. Ukazywały się tam almanachy poetyckie, almanachy prozy oraz arkusze poetyckie. Wydawnictwo promowało także środowisko naukowe Poznania i Wielkopolski. Wydawało prace naukowe i popularno-naukowe, czasopisma naukowe, podręczniki akademickie i szkolne oraz literaturę pomocniczą dla nauczycieli. Wydawnictwo posiada ugruntowaną pozycję na rynku książki naukowej oraz w środowisku akademickim, zarówno w kraju jak i za granicą.
Wydawnictwo Poznańskie będzie obecne na jednym ze stoisk wystawienniczych podczas Festiwalu Fotografii Przyrodniczej „Przyroda Warta Poznania”. Serdecznie zapraszamy do sięgnięcia po literaturę!