Począwszy od lat czterdziestych dwudziestego wieku zaspokaja nasze potrzeby oświatowe oraz informacyjnie. Niezłomnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, poprzez działalność wydawniczą oraz współpracę z domami i ośrodkami kultury, a także muzeami regionalnymi.
Sprawia, że zaproszenie na Festiwal Fotografii Przyrodniczej „Przyroda Warta Poznania” dociera do wszystkich spragnionych fotograficznych doznań. WBPiCAK jest nie tylko naszym Patronem medialnym, ale i Fundatorem nagród w konkursie „Przyroda Warta Poznania”.