Jury konkursu Przyroda Warta Poznania zakończyło obrady i ustaliło werdykt. Osoby, których to dotyczy, zostały powiadomione mailowo. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi podczas Festiwalu w sobotę 24.03. o godz. 14:15.